Arbetslivet kan påverkas av din hälsa

Att ta hand om sin kropp och sitt psyke är grundläggande om man vill sats på en lång och framgångsrik karriär. Många tror att det är slöseri med tid att ägna sin tid åt löpning eller att gå på gym om man siktar på en kvalificerad karriär. Kanske tror man att det är en bättre investering att läsa böcker eller gå på kurs. Men faktum är att studier visar att den som har en god fysisk och psykisk hälsa på sikt lyckas bättre i arbetslivet. Tränar man regelbundet löper man mindre risk för att bli sjuk och man höjer också sin prestationsförmåga.

Active break at the officeTräning gör dig mer fokuserad

Om man tränar regelbundet så höjer det ens förmåga att fokusera och prestera. det är viktigt att sköta hälsan för att fortsätta prestera på topp i arbetslivet och detta gäller så väl unga som äldre. Kroppen behöver motioneras för att må bra och träning påverkar också hjärnan på ett positivt sätt. Du får lättare att fokusera länge på en arbetsuppgift om du sköter om din kropp. Den som har god kondition kan prestera bättre under längre tid. En stor poäng med träning är också att det fungerar avstressande och det gör att du löper mindre risk för utbrändhet och andra arbetsrelaterade sjukdomar.

Träning gör att du mår bättre

Den kanske viktigaste faktorn för arbetslivet när det gäller träning är det faktum att fysisk aktivitet gör att du mår bättre. Det är oerhört grundläggande för att prestera bra att man mår bra. Den Healthy lifestyle concept with diet and fitnesssom mår bra trivs också bättre i livet och kan prestera bättre. Du blir gladare och får lättare att hantera kollegor och utmaningar på jobbet. Med ett glatt humör kommer man väldigt långt och du kommer att uppfattas som en positiv person som bidrar konstruktivt på din arbetsplats. Detta är minst lika viktigt som att vara kunnig och insatt. Ett träningspass är med andra ord alltid en bra investering i karriären!