Prokrastinering kan påverka hälsan

Prokrastinering innebär att ha för vana att skjuta upp saker som man borde ta tag i med en gång. Det kan handla om sådant som känns jobbigt av en eller annan anledning. Ett exempel är sådana saker som på något sätt utmanar individen, antingen psykiskt, fysisk eller socialt. Det kan vara att betala räkningar, studera inför ett kommande prov i skolan eller en arbetsuppgift på jobbet som känns svår. Ofta ägnar man tiden som man borde ha ägnat åt uppgiften åt något helt annat för att förtränga tankarna på den svåra uppgiften.

Skadligt för hälsan

att ständigtskjuta upp saker kan bli skadligt i längden. Risken är att de saker man borde ha gjort för länge sedan till slut står en upp i halsen och man känner sig både stressad och misslyckad. Detta är psykiskt påfrestande om det sker vid upprepade tillfällen kan psyket brytas ned på ett sätt som kan leda till depression eller andra liknande sjukdomar. Det bästa är om man kan ta in sanningen om sitt liv och de ansvarsområden som man har och sedan ta tag i de uppgifter som man står inför även om de känns jobbiga. Det kan vara jobbigt i stunden men i längden ger det mer tillfredsställelse.

Att ta tag i saker direkt

Om man har som vana att ta tag i svåra saker med en gång vinner man väldigt mycket. Det gör att man inte samlar jobbiga saker på hög och det gör att man får mycket tillfredsställelse genom att man känner sig duktig varje gång man har klarat av något jobbigt. Det gör också att man kan leva ett mer effektivt, konstruktivt och positivt liv. Man slipper riskerna som kommer med att ständigt skjuta sina problem framför sig. Man blir också till ett gott föredöme för sin omgivning genom att föregå med gott exempel. Ett bra sätt att komma igång är att börja med någon liten uppgift och sedan ge sig själv en rejäl belöning efteråt.