Hälsans betydelse för jobbet

För att ha en så bra livskvalitet som möjligt gäller det att vi sätter stort fokus på vår hälsa. Oavsett om det gäller vår psykiska hälsa eller våra levnadsvanor så har det en stor betydelse. Om vi har problem med någon del av vår hälsa så kan det gå ut över vårt liv på flera sätt, bland annat vårt jobb.

Ohälsosamma levnadsvanor

Några ohälsosamma levnadsvanor är exempelvis riskbruk och beroende av alkohol och droger. Men det kan även handla om mat, träning, stress och spelmissbruk. En människa som lider av ett beroende har svårt att ta hand om sig själv och ansvara för de olika moment som en dag består av. En person med ett spelberoende kan exempelvis tappa tidsuppfattningen och antingen komma för sent till jobbet, eller missa det helt. Väl på jobbet kan det vara svårt för personen att utföra sina arbetsuppgifter då spelandet kan ha påverkat deras sömn. Spel- , alkohol- och drogberoende klassas som beroendesjukdomar. För problem med detta på arbetsplatsen finns ljungsjöberg, som är ett tjänsteföretag som är specialiserat på dessa beroendesjukdomar. Företaget hjälper även till med stress och medberoende. Hur vi äter ingår också i våra levnadsvanor. Om vi har en ohälsosam diet kan det leda till sjukdom, vilket i sin tur påverkar arbetet. För att undvika detta krävs en hälsosam diet och regelbunden träning.

Psykisk ohälsa

Problem med psykisk ohälsa inkluderar bland annat depression, social fobi, bipolär sjukdom, ätstörningar, tvångssyndrom och schizofreni. Om du har problem med din psykiska hälsa kan detta gå ut över ditt jobb. En människa som exempelvis lider av depression kan känna att de ej klarar av att gå till jobbet, och en människa med tvångssyndrom kan vara så fast i sina tankar att de ej kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Självklart spelar den psykiska hälsan en stor roll oavsett om du är på jobbet eller ej. För att handskas med den psykiska ohälsan kan du ta kontakt med en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning.