Lindra artros med träning

Artros är en sjukdom som drabbar kroppens leder. Den är vanligast om man är över 60 men kan även drabba yngre personer. Har man smärta i lederna och är stel kan det ta emot att röra på sig, särskilt om man har en diagnosticerad sjukdom. Faktum med artros är att röra på sig är exakt det man ska göra. Vid lättare artros skrivs numera s.k. fysisk aktivitet på recept ut för att lindra sjukdomen och hindra att den blir värre.

En bra motionsform vid artros är anpassad till det du som patient kan och bör göra. Via ett besök hos en fysioterapeut specialiserad på artros får du individanpassad träning och hjälp att mäta de framsteg du gör. På så sätt kan du minska smärta i dina leder, få ökad rörlighet och kan göra sådant du tidigare dragit dig för p.g.a. artrosen. Träning kan också hjälpa dig att gå ned i vikt om du behöver, en normal och hälsosam vikt är fördelaktigt för att minska påverkan från artros.

Artros påverkar ledbrosket i kroppens olika leder och mår bra av genomströmning av ledvätska, vilket åstadkoms av träning på en lagom nivå. Även om träning generellt sett är bra vid artros är det också viktigt att inte överanstränga sig. Det är oftast inte farligt att det gör lite ont i lederna när man tränar med artros. Ta hjälp av professionella fysioterapeuter som arbetar enligt den senaste vetenskapen kring artros för att lägga träningen på rätt nivå, lindra besvär och få en bättre livskvalitet.